دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه شماره ۳ مصاحبه داوطلبان دکتری مهندسی صنایع ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/10 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find-9.725.11752.fa.html
برگشت به اصل مطلب