برنامه انتخاب واحد ترم دوم ۱۳۹۹ کارشناسی ارشد به تفکیک گرایش

 | تاریخ ارسال: 1399/11/5 | 
اختیاری اجباری گرایش اختیاری اجباری گرایش
پیش بینی و آنالیز سری های زمانی د. فاطمی فرآیندهای احتمالی د. اشرفی بهینه سازی سیستم ها داده کاوی در سلامت د. احمدی بهبود فرآیند و کیفیت در سلامت د. شهابی سیستم های سلامت
نظریه فازی و کاربردهای آن د. گماسایی   کارورزی د. رحمتی
برنامه ریزی عدد صحیح د. جاوید  درس طراحی شبکه زنجیره تامین د. سجادیه) شبیه سازی کامپیوتری، مدلسازی و بهینه سازی د.. ماهوتچی  
شبیه سازی کامپیوتری، مدلسازی و بهینه سازی د.. ماهوتچی   سیستم های خبره در سلامت د. مصدق  
اختیاری اجباری گرایش اختیاری اجباری گرایش
انرژی و محیط زیست د. فدایی مهندسی سیستم د. اکبرپور سیستم های کلان بازارهای مالی با درآمد ثابت د. دستخوان فرآیندهای احتمالی د. اشرفی سیستم های مالی
فرآیندهای احتمالی د. اشرفی مدل سازی پویایی های سیستم د. سیفی مباحث منتخب (معاملات الگوریتمی) د. حاجیزاده مدیریت و ریسک مالی د. اصفهانی پور
شبیه سازی کامپیوتری، مدلسازی و بهینه سازی د.. ماهوتچی      
برنامه ریزی عدد صحیح د. جاوید      
اختیاری اجباری گرایش اختیاری اجباری گرایش
مدیریت منابع انسانی{پروژه} د. افرازه برنامه ریزی و زمانبندی پروژه د. فاطمی مدیریت پروژه مدیریت و درآمد تقاضا د. سجادیه طراحی سیستم های لجستیکی د. حسین پور لجستیک و زنجیره تأمین
مدیریت سبد پروژه ها د. قدسی پور مدیریت مالی و کنترل هزینه پروژه (استاد ، کیمیاگری) لجستیک بین الملل د. میرزاپور طراحی شبکه زنجیره تامین د. سجادیه
    شبیه سازی سیستم های لجستیکی د. کریمی  
    برنامه ریزی عدد صحیح د. جاوید  


دفعات مشاهده: 3490 بار   |   دفعات چاپ: 108 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر