افتخارات دانشکده

 | تاریخ ارسال: 1398/8/21 | 
 • انتخاب جناب آقای دکترسید محمد تقی فاطمی قمی به عنوان عضو هیات علمی نمونه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی پژوهشی و فناوری کشور در سال تحصیلی ۸۸-۱۳۸۷ 
 • انتخاب جناب آقای دکترسید محمد تقی فاطمی قمی لوح تقدیر به عنوان استاد نمونه ی بسیجی کشور
 • انتخاب آقایان دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر بهروز کریمی به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۳۹۴ از طرف ISC
 • انتخاب آقایان دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر بهروز کریمی به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۳۹۵ از طرف ISC
 • انتخاب آقایان دکتر فاضل زرندی ،دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر بهروز کریمی به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا درسال ۱۳۹۶ از طرف ISC
 • انتخاب جناب آقای دکتر محمد تقی فاطمی قمی به عنوان استاد برجسته مهندسی صنایع  فرهنگستان علوم در سال ۱۳۹۶
 • انتخاب آقایان دکتر فاضل زرندی ،دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر بهروز کریمی به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۳۹۷ از طرف ISC
 • انتخاب آقایان دکتر فاضل زرندی ،دکتر محمد تقی فاطمی قمی و دکتر بهروز کریمی به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۳۹۸ از طرف ISC
 • انتخاب آقایان دکتر فاضل زرندی و دکتر محمد تقی فاطمی قمی  به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۳۹۹ از طرف ISC
 • انتخاب آقایان دکتر فاضل زرندی و دکتر محمد تقی فاطمی قمی  به عنوان دانشمندان یک درصد برتر دنیا در سال  ۱۴۰۰ از طرف ISC 
 • انتخاب آقایان دکترامیراحمدی­ جاوید، دکترمحمدحسین فاضل­ زرندی و دکترسیدمحمدتقی فاطمی ­قمی به عنوان دانشمندان دو درصد برتر دنیا درسال ۱۴۰۱ 
 • انتخاب آقای دکترسیدمحمدتقی فاطمی ­قمی به عنوان پژوهشگر پر استناد یک درصد دنیا درسال ۱۴۰۱ 
 • انتخاب آقایان دکترامیر احمدی جاوید ودکتر محمدحسین فاضل­ زرندی به عنوان پژوهشگران  پر استناد دو درصد برتر جهان  درسال ۱۴۰۲ از طریق تحلیل استنادی داده های پایگاه اسکوپوس در شاخصی تحت عنوان "شاخص استنادی مرکب" 

دفعات مشاهده: 2830 بار   |   دفعات چاپ: 231 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر