دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- دانشجویان
اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/11/13 | 
اسامی دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سالهای ۹۸-۹۵
فامیلی، اسم  نام رشته 
دهقان، رامین مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
داودزاده سالستانی، رویا مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
عبدالهی اوانکی، کوثر مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
خندان بارکوسرایی، ملیکا مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
نوفرستی، نیما مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
دلجو، مهرآرا مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
ملکی، امیرمحمد مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
شاه صفی، سروش مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
دنیکو، گلناز مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
نادری، ایمان مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
کشوری نیا، مونس مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
خانی، عاطفه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
صادقی، سروش مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
زمانیان، کسری مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
کیاقادی، محمدرضا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
کمیجانی، منصوره مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
ناصری، نهال مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
صلواتی، ایسان مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
زائری امیرانی، زهرا مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
کفائی اهنی فر، علیرضا مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
زندیه، محمدمیلاد مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
سلیمانی اصل، فرشاد مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
رفان، ثمین مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
برادران رضایی، هیراد مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
لطفیان، بهمن مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
طهماسبی، پارسا مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
گلستانی، گلسا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
حسن پوراصطهباناتی، الهام مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
مقدم، حمیدرضا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
جلیلی چوبتراش، سودا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
جاسمی، الناز مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
مدنی، سیدنیما مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
رمضانی، سحر مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
بخشی خانیکی، حسام مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
مدیرخراسانی، عطیه مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
کریمی، صبا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
نجفی اتانی، حسین مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
روح الهی، امیر مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
وزیرزاده، سینا مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
نوری، مهدی مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
ملک پور، محمدعلی مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
قنواتی، نیلوفر مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
عسگری، فروغ مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
حججی، نعیماسادات مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
بابائی، محمدصدرا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
فروغی، مونا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
عبدالحسینی، محمد مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
اسماعیلیان، علی مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
انصاری، هدی مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
صدیقی، حمیدرضا مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
حیدری، محمد مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
عباس زاده، علی مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
بذرافشان، رامین مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
ایزدی دستنائی، محمدعلی مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
موسوی، سیدعمادالدین مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
زندیه، مریم مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
اکابری، سیده پرنیان مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
یرموشمس ابادی، مرتضی مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
صفری نسب، ملینا مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
رمضان پور، شهاب مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
رستگارعالم، میترا مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
حسینی صباغ، مجید مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
شیرانی، مجتبی مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
جعفرزاده، صبا مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
اکبری، نگار مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
مردانی شلمزاری، مریم مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
لطفی، حدیثه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
بهبودی، محمدجواد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
کلهری، فاطمه مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
بهرامی پور، حسین مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
اردمه، احمد مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
ولی پور، حانیه مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
مقدم کوهی، سیدپوریا مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
رویائی، فاطمه مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
یکتایی، محمد مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
رضاخانلو، مریم مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
اسلامی، فائزه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
دهقان، علی مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
ابراهیمی جرجافکی، محمد علی مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
هداوند، سیما مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
زارعان ادرمنابادی، احمدرضا مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
فتورایی، محمدحسین مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
طالقانی، شیرین مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
شرفخانی، فهیمه مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
رضاییان، علیا مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
نایب مراد، رضا مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
مدرس گرجی، محمدکسری مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
عبدلی، مهسان مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
سرافرازیان، امیرعلی مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
جعفری، اتابک مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
مزیدی، مهدی مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
نیک پور، فاطمه مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
نوروزانی کوهستانی، پویا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
پوربیرامی هیر، مریم مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
عبداله نژاد، امیررضا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
حسن پوراصیل، علیرضا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
نادری، کوثر مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
شهابی، مرضیه مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
پیامی ثمرین، زهرا مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
بهروش، پویا مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
عابدی منصور، علیرضا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
صمدی بهرامی، زهرا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
اقایی، سپیده مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
کیوان طبا، سیدمحمدجواد مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
کشت پروربین کلائی، علی مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
رمضانی، زهرا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
جودکی، پریسا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
اسعدسجادی، سیدمهرزاد مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
مرادزاده، سجاد مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
صفرخانلو، مهسا مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
صالح زاده جونقانی، امین مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
دل ارام دیزج، مهدی مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
جعفرزاده، احمد مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
موسوی، سیده سعیده مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
علامت ساز، کیهان مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
دهقان منشادی، زهرا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
ناصری گنج، مرتضی مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
میررکنی بنادکی، سیدیاسین مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
مهتری طاهری، حسن مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
قاراخانی ده سرخی، عماد مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
فریدونی، علی مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
دهقانی محمدابادی، زهرا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
دخانچی، محمدامین مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
اسکندریان، سعید مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
یوسفی شیخ رباط، زهرا مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
رحمانی، جلال مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
مشیری، نازنین مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
حسین زاده رکن اباد، فاطمه مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
حاجی زاده چقوش، الناز مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
بازیاری کردکلایی، رضا مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
امیری، ارین مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
علی ابادی، عادل مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
الماسی، رویا مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
کتابچی خوانساری، کیان مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
فراهانی، سعید مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
طالب لو، فهیمه مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
امین، فاطمه مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
پرویسی، عاطفه مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
باستانی، طه مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
اشتری ماجلان، مونا مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
قلعهءامام قیسی، زهرا مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
زندی نیا، رومینا مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
حق بیان، مهدی مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
تاجی، امیرفرهنگ مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
برزگرنظری، ودی مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
ولی زاده حیدرلو، علی مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
مرادی، شادمان مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
علیمحمدی، حمیده مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
سلیمانی، سلما مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
دشتی، حانیه مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
هادی زاده، ساناز مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
کریمیان دهقی، پویا مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
قره داغی، پریا مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
عباسی ثانی، سمانه مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
زند، هانیه مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
میرجمالی خزاقی، زهراسادات مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
ملکشاهی، محمدصادق مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
باقری، هانیه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
اسماعیلی، فاطمه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
ابوعلی، محمدامین مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
اشتی جو، ازاده مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
خدایی، پویا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
جوانی، نسترن مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
نصراوی، مریم مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
خدایاری، فاطمه مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
طباطبائی نژاددیزجی، سیدحسان مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
فرجی، نگین مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
حکمت پور، پریسا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
رحمانی، شکیبا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
خشگه باری، فرناز مهندسی صنایع-مدل سازی سیستمهای کلان
میرزاسیدی، ملیکاسادات مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
معیاری، مهسا مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
وفایی نژاد، کامیار مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
داودی، سینا مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
شفیعی رودباری، عرفان مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
قدسی، مرتضی مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
خندانی، ساجد مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
خادمی ، محسن مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
سالمی ، عاطفه مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
نکوییان، روژین مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
شاهسوند، محدثه مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
بهروز، مهرناز مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
مرتضوی زنجانی، سیدوحید مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
وثوقی، زینب مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
شفیعی نژاد، سیده مهدیه مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
موقرحور، سمانه مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
معتمدفتح، علی مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
عسکرزاده شاهی، مقداد مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
مرادی، شبنم مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
ساجدی سابق، سارا مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
سامه، علیرضا مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
توفیقیان، سینا مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
ارزاق تبریزی، حمید مهندسی صنایع-مدیریت مهندسی
قنبری، بیتا مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
نایبی، مهدی مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
ملامهرعلیزاده، ایلار مهندسی صنایع-مهندسی مالی
صیادی نژاد، ریحانه مهندسی صنایع-مهندسی مالی
خواجه سعیدی، سحر مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
افروز، پریان مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
مولایی، الهه مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
صفری، میثم مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
رضایی کلج، مهسا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
بیات، حانیه مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
سیرانی، امیر مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
احسان بخش، رضا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
محسن زاده اندواری، علی مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
کامرانفر، پوریا مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
بدری ایرانشاهی، مهدی مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
یاوری شهرضا، علیرضا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
قربانپوربابلی، سارا مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
رادان، فاطمه مهندسی صنایع- لجستیک وزنجیره تامین
مرادویسی، محمد مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
فاروقی، فرزانه مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
حاجی زاده قمی، علیرضا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
روا، پانته ا مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
برات وکیلی، سوگند مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
وهاب کاشی، ماهان مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
رضوانیان، شاهین مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
ازادی سهی، امیرمهدی مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
منطقی، امیر مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
کرمیان، فاطمه مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
احمدی مجد، فرزین مهندسی صنایع-سیستم های کلان اقتصادی و اجتماعی
گیلی، محمد مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
شعبانی، کیوان مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
مجدکرمانشاهی، مینا مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
کتابی، احمدرضا مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
نظری، نسیم مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
متقی نیا، مهدی مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
عزیزیان، عطیه مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
حنیفی، سحر مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
جعفری پاکزاد، مریم مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
ساکتی، قاسم مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
جعفری فرسنگی، امین رضا مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
بخشنده، اعظم مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
مینائی، امیر مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
عزتی بابی، یعثوب مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
رضایی، محمدحسین مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
اولادعظیمی، امیر مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
اهون بر، صفورا مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
موسوی، سیدکمال مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
عراقی، حامد مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
حمیدپوربدویی، زینت مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
تنوماشی، مهناز مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
ایاس، ایرج مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
کریم زاده، عرفانه مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
دهقان پورامنیه، پویا مهندسی صنایع-بهینه سازی سیستمها
میررضایی هفتادر، سینا مهندسی مالی-آموزش‌الکترونیکی
رمضانی، علی مهندسی صنایع-سیستمهای مالی-آموزش الکترونیکی
کمیجانی، محدثه مهندسی صنایع-مهندسی مالی
ظاهری، احسان مهندسی صنایع-مدیریت پروژه
ایمانی، محیا مهندسی صنایع-سیستمهای مالی
اشورزاده، محمدباقر مهندسی صنایع-سیستمهای اقتصادی و اجتماعی
محمدی نجف ابادی، پویا مهندسی صنایع-سیستم های سلامت
وطنی، کیانوش مهندسی صنایع-مدیریت نوآوری وفناوری
 
اسامی بقیه دانشجویان متعاقبا اعلام خواهد شد
 
 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find-9.850.2839.fa.html
برگشت به اصل مطلب