دانشکده مهندسی صنایع- اخبار و رویداد
انتشار کتاب نظریه سبد سرمایه گذاری و تحلیل های مالی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/5 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.824.1636.fa
برگشت به اصل مطلب