دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- اخبار و رویداد
فراخوان شرکت در چهارمین دوره کارورزانه کوآپ(co-op)

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/5/8 | 
فراخوان شرکت در چهارمین دوره کارورزانه کوآپ(co-op)


  

فرم درخواست دانشجو جهت انجام دوره کارورزانه

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find-9.824.12225.fa.html
برگشت به اصل مطلب