دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آزاده آشتی جو

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/6 | 
کارشناسی ارشد

بهینه سازی همزمان مسئله تخصیص فضای قفسه و قیمت گذاری سبد محصولات

استاد راهنما: جناب دکتر محسن شیخ سجادیه
داور داخلی:   جناب دکتر محمدجواد میرزاپور آل هاشم
داور خارجی : جناب دکتر رضا قاسمی یقین
 زمان: یکشنبه ۱۱ مهر ۱۴۰۰، ساعت ۸صبح 
آدرس لینک: 

https://meetings2.aut.ac.ir/defence-ashtijoo
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.726.9158.fa
برگشت به اصل مطلب