دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مرتضی ناصری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/6/20 | 
کارشناسی ارشد

ارزیابی عملکرد سبد سهام با رویکرد تحلیل پوششی داده ها تحت شرایط عدم قطعیت

استاد راهنما:  جناب آقای دکتر ناصر شمس قارنه
داور داخلی:    جناب آقای دکتر احسان حاجی زاده
داور خارجی :  جناب آقای دکتر محمدبشیر صدیقی
 زمان: چهارشنبه ، ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ ، ساعت ۸:۳۰ صبح
آدرس لینک: 
https://meetings2.aut.ac.ir/defence-naseri
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.726.9078.fa
برگشت به اصل مطلب