دانشکده مهندسی صنایع- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پویا دهقان پور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/10 | 
کارشناسی ارشد
 
طراحی قرارداد و قیمت‌گذاری بازیافت در یک شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته دوکاناله
استاد راهنما: دکتر  بهروزکریمی
داور داخلی: دکترمبرزاپور آل هاشم
 داور خارجی :   دکتر بزرگی
 زمان: شنبه ۹۹/۰۴/۱۵  ساعت ۱۶
محل برگزاری: دانشکده مهندسی صنایع  , اتاق شورا (طبقه ۶)
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.726.4290.fa
برگشت به اصل مطلب