دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- اطلاعیه‌ها
دعوت به کار شرکت تن پوش آیتین جامه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/8/16 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.725.9592.fa
برگشت به اصل مطلب