دانشکده مهندسی صنایع- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/7/16 | 
برای اخذ کارآموزی بعد از ثبت نام اولیه در واحد پژوهشی (آقای بیات) باید در سایت همصدا به آدرس ذیل ثبت نام نمایید:
لازم به ذکر است عدم ثبت نام در سایت همصدا باعث عدم ثبت نمره نهایی خواهد شد:
Hamsedaaut.ac.ir
با تشکر
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.725.694.fa
برگشت به اصل مطلب