دانشکده مهندسی صنایع- اطلاعیه‌ها
آیین نامه پذیرش بدون آزمون دانشجویان استعداد درخشان در مقطع دکتری در سال تحصیلی 1399 _1400

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/3/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.725.3856.fa
برگشت به اصل مطلب