دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- اطلاعیه‌ها
تطویل ترم جاری به مدت دو هفته

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/30 | 
دانشجویان عزیز
بدینوسیله به اطلاع می‌رساند که ترم جاری به مدت ۲ هفته تطویل گردیده‌است. بدین ترتیب آخرین روز کلاس‌ها پنجشنبه ۵ تیرماه خواهد بود که هفته آخر هفته فرجه محسوب می‌گردد. تاریخ شروع امتحانات ۷ تیرماه می‌باشد و نحوه برگزاری امتحانات به زودی اطلاع رسانی خواهد‌شد
معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.725.3715.fa
برگشت به اصل مطلب