دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه شماره ۲ مصاحبه دکتری مهندسی صنایع سال ۱۴۰۱

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/3/2 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.725.11655.fa
برگشت به اصل مطلب