دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- تماس با ما
تماس با ما

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/11/7 | 

 تلفن:
  ۰۲۱-۶۴۵۴۵۳۳۳ 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.4003.6807.fa
برگشت به اصل مطلب