دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- گرایش لجستیک و زنجیره تامین
گرایش لجستیک و زنجیره تامین

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/28 | 
مدیریت مجموعه فعالیت­های مرتبط با تهیه و تأمین مواد و محصولات، فعالیت­های مرتبط با مدیریت حمل و نقل، جایابی و ... تا دریافت محصول توسط مشتری 
آشنایی با آخرین دانش موجود درخصوص لجستیک و زنجیره تأمین و پیشرفتهای مطرح در این زمینه ارائه راه حل­های علمی و کاربردی در زمینه لجستیک و فرآیندهای زنجیره تأمین و بهبود عملکرد آنها پیاده سازی سیستمهای لجستیکی و زنجیره تأمینسرفصل دروس برطبق مصوبه شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی وزارت علوم ،تحقیقات فناوری

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.1834.1425.fa
برگشت به اصل مطلب