دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- آزمایشگاه داده کاوی
آزمایشگاه داده کاوی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 
آزمایشگاه علم داده و داده کاوی با هدف انجام پژوهش و اجرای پروژه های صنایع گوناگون با ایجاد ارتباط با صنعت و طراحی مدل های داده محور، توسط دکتر جمال شهرابی عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع و بیانگذار دانش داده کاوی در کشور تاسیس و تاکنون دستاوردهای ارزشمندی در حوزه پژوهش های کاربردی برای میهن به ارمغان آورده است
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find-9.1406.1059.fa.html
برگشت به اصل مطلب