دانشکده مهندسی صنایع- آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت
آزمایشگاه اندازه‌گیری دقیق و کنترل کیفیت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 
زمینه‌های اصلی فعالیت در این آزمایشگاه عبارتند از:
آشنایی با وسایل و تجهیزات اندازه‌گیری دقیق و هدف از اندازه‌گیریهای دقیق، معرفی مشخصات تجهیزات مختلف مورد استفاده در اندازه‌گیری‌های دقیق و چگونگی کار کردن با این تجهیزات، خطاها، دقت‌ها و سایر مولفه‌های تأثیرگذار در اندازه‌گیری، چگونگی استفاده از جداول استاندارد مورد استفاده در اندازه‌گیری و کار با تجهیزات انداره‌گیری دقیق. از جمله تجهیزات می‌توان دستگاه CMM ، سایه نگار، انواع گیج‌های اندازه‌گیری را نام برد.
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع:
http://aut.ac.ir/find.php?item=9.1395.1047.fa
برگشت به اصل مطلب