دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت- آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان و سیستم‌های زمان سنجی
آزمایشگاه ارزیابی کار و زمان و سیستمهای زمان سنجی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/8/19 | 
موضوعات و موارد تحقیق در این آزمایشگاه عبارتند از: بررسی روشهای مختلف انجام کار، آنالیز عملیات، انجام طراحیهای مناسب با رعایت اصول اقتصادی حرکت در رابطه با بدن انسان، طراحی میزکار و ماشین‌آلات و ابزار، آنالیز حرکات، تعیین داده‌های زمانی استاندارد با استفاده از سیستمهای مشاهده مستقیم و سیستمهای زمانهای از پیش تعیین شده برای حرکات، آنالیز زمان‌سنجی، آنالیز زمان جابجایی مواد با جرثقیلها و تراکهای دستی و راندنی، نحوه الگوسازی زمانی از طریق سیستمهای مختلف (Max-Min_B Most-MTM-1/2/3/C…Stop watch…) ساخت فرمول زمانی، داده‌های استاندارد، نمونه‌برداری فعالیت
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌های مدیریت:
http://aut.ac.ir/find-9.1374.1034.fa.html
برگشت به اصل مطلب