Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی کامپیوتر
آقای دکتر محمدرضا رزازی
شماره تلفن64542732
شماره داخلی2732
پست سازمانیمدیر گروه
محل خدمتدانشکده مهندسی کامپیوتر
شرح وظایفمدیر گروه نرم افزار
نشانی صفحه شخصیhttp://ceit.aut.ac.ir/~razzazi
آخرین بروزرسانی1399/3/7

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: