Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی صنایع
آقای مهندس حسین فهیمی فر
شماره داخلی5352-5353
پست سازمانیمدیر
محل خدمتدانشکده مهندسی صنایع
شرح وظایفمدیر مالی اداری دانشکده
آخرین بروزرسانی1399/11/13

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: