Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده مهندسی شیمی
خانم دکتر اعظم خوانین زاده
شماره داخلی3167
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتدانشکده مهندسی شیمی- طبقه سوم
شرح وظایفمسئول آزمایشگاه شیمی آلی و تجزیه
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: