Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

اداره تربیت بدنی
آقای حسن نجفی رباطی
شماره تلفن64542794
شماره داخلی2794-3139
پست سازمانیکارشناس
محل خدمتمجتمع ورزشی دانشگاه
شرح وظایفکارشناس بخش دانشکده ها - همگانی - قهرمانی کارکنان
آخرین بروزرسانی1401/8/21

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: