Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

دانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
آقای دکتر داریوش رضایی اوچبلاغ
شماره داخلی5270
پست سازمانیمعاون آموزشی، دانشجوئی و فرهنگی
محل خدمتدانشکده فیزیک و مهندسی انرژی
شرح وظایفمعاون آموزشی، دانشجوئی و فرهنگی
آخرین بروزرسانی1398/11/14

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: