Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشکده فناوریهای نو
آقای دکتر سعید صابرسمندری
شماره تلفن66972304
شماره داخلی5193
پست سازمانیرئیس آزمایشگاه
محل خدمتپژوهشکده فناوریهای نو
شرح وظایفرئیس آزمایشگاه مواد مرکب
نشانی صفحه شخصیhttp://crlab.ir
آخرین بروزرسانی1400/11/10

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: