Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پژوهشکده عمران و زمین
آقای دکتر علیرضا رهایی
شماره داخلی3033
پست سازمانیرئیس پژوهشکده
شرح وظایفرئیس پژوهشکده عمران و زمین رئیس
آخرین بروزرسانی1398/1/1

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: