Close

Logo

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پارک علم و فناوری
آقای علیرضا فرشیدی
شماره تلفن66462422
شماره داخلی66462422
پست سازمانیکارشناس
شرح وظایفکارشناس پایش شرکتها انجام امور مربوط به پایش شرکتهای عضو پارک
آخرین بروزرسانی1400/8/4

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: