بایگانی بخش DBA

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 2 | تعداد کل بازدید های مطالب: 5,848 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
سه شنبه ۷ بهمن ۱۳۹۹ -

DBA مالی

نوع تعداد افراد درصد تخفیف ثبت‌نام گروهی از ۵ تا ۱۰ نفر ۵ از ۱۰ تا ۲۰ نفر ۱۰ بیش از ۲۰ نفر ۱۵ دانش‌آموختگان دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱ ۵

img_yw_news
شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ -

دوره DBA