بایگانی بخش تماس با ما

img_yw_news
دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ -

تماس با ما

  تماس با دانشکده ایران -تهران خیابان انقلاب  بین چهارراه کالج و چهارراه ولیعصر ، بن بست سعید، دانشکده مهندسی صنایع و سیستمهای مدیریت تلفن:۶۴۵۴۵۳۰۰-۰۲۱ فکس: ۶۶۹۵۴۵۶۰-۰۲۱ Website: http://industrial.aut.ac.ir Email: managersaut.ac.ir