دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد صبا سلیمانی
 | تاریخ ارسال: 1403/4/11 |  دفعات مشاهده: 784 بار
​دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ​شایان ستونه 
 | تاریخ ارسال: 1403/4/11 |  دفعات مشاهده: 742 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد حسین احمدیان مرج 
 | تاریخ ارسال: 1403/4/9 |  دفعات مشاهده: 780 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علی گلزار
 | تاریخ ارسال: 1403/4/9 |  دفعات مشاهده: 770 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد داود دریغ  
 | تاریخ ارسال: 1403/4/9 |  دفعات مشاهده: 774 بار
دفاعیه پایان نامه  کارشناسی ارشد ستاره حاجی حسین بیگی
 | تاریخ ارسال: 1403/3/27 |  دفعات مشاهده: 1219 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نسرین مهوری
 | تاریخ ارسال: 1403/3/27 |  دفعات مشاهده: 1261 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نیلوفر امینی
 | تاریخ ارسال: 1403/3/27 |  دفعات مشاهده: 1242 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سید احمد قریشی
 | تاریخ ارسال: 1403/3/22 |  دفعات مشاهده: 1429 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد شایان موسوی
 | تاریخ ارسال: 1403/3/21 |  دفعات مشاهده: 1499 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد متین سلوکی
 | تاریخ ارسال: 1403/3/21 |  دفعات مشاهده: 1492 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی اشرف زاده
 | تاریخ ارسال: 1403/2/22 |  دفعات مشاهده: 2402 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد کیارش ثنایی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/22 |  دفعات مشاهده: 2369 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد طاها احمدی پرگو
 | تاریخ ارسال: 1403/2/17 |  دفعات مشاهده: 2555 بار
دفاعیه پایان نامه دکتری پریسا فامیل علمدار
 | تاریخ ارسال: 1403/2/5 |  دفعات مشاهده: 2914 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد امیر محمد صالحی
 | تاریخ ارسال: 1403/2/5 |  دفعات مشاهده: 2812 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد حسین توکلی
 | تاریخ ارسال: 1402/12/19 |  دفعات مشاهده: 4166 بار
دفاعیه رساله دکتری کمیل زمانلو
 | تاریخ ارسال: 1402/12/14 |  دفعات مشاهده: 4374 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نیوشا جوادی
 | تاریخ ارسال: 1402/12/13 |  دفعات مشاهده: 4358 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد معین الدین منصورفر
 | تاریخ ارسال: 1402/12/8 |  دفعات مشاهده: 4433 بار
دفاعیه رساله دکتری   الناز عزیزی
 | تاریخ ارسال: 1402/12/1 |  دفعات مشاهده: 4766 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمود قره گوزلو
 | تاریخ ارسال: 1402/11/29 |  دفعات مشاهده: 4883 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آیدا بیطرف
 | تاریخ ارسال: 1402/11/29 |  دفعات مشاهده: 4863 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ارسلان قاسمی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/29 |  دفعات مشاهده: 4829 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نگار صادقی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/29 |  دفعات مشاهده: 4815 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فائزه گل‌محمدی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/26 |  دفعات مشاهده: 5183 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسین آل مومن دهکردی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/26 |  دفعات مشاهده: 5138 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سپهر خانزاده
 | تاریخ ارسال: 1402/11/26 |  دفعات مشاهده: 5114 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد هاتف کیابخت
 | تاریخ ارسال: 1402/11/26 |  دفعات مشاهده: 5098 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رامین دهقان
 | تاریخ ارسال: 1402/11/26 |  دفعات مشاهده: 5112 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پریا قره داغی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/22 |  دفعات مشاهده: 5722 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد هانیه نوروزی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/22 |  دفعات مشاهده: 5670 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نگار جاویدی حق
 | تاریخ ارسال: 1402/11/18 |  دفعات مشاهده: 5930 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حمیدرضاقدیری سهروفیروزانی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/16 |  دفعات مشاهده: 5916 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد تقاصی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/18 |  دفعات مشاهده: 5867 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه معظمی گودرزی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/16 |  دفعات مشاهده: 5896 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سهیل موسوی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/18 |  دفعات مشاهده: 5855 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سید عماد وزیری محبوب
 | تاریخ ارسال: 1402/11/16 |  دفعات مشاهده: 5887 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهدیه مجیدیان
 | تاریخ ارسال: 1402/11/15 |  دفعات مشاهده: 6035 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سعید اذانچیلر
 | تاریخ ارسال: 1402/11/10 |  دفعات مشاهده: 6143 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پیمان حق شناس
 | تاریخ ارسال: 1402/11/10 |  دفعات مشاهده: 6121 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا دراوی
 | تاریخ ارسال: 1402/10/6 |  دفعات مشاهده: 7883 بار
دفاعیه دکتری وحید زاهدی راد
 | تاریخ ارسال: 1402/9/25 |  دفعات مشاهده: 8446 بار
دفاع از پیشنهاد رساله دکتری محمدرضا باقری کاظم آباد
 | تاریخ ارسال: 1402/9/23 |  دفعات مشاهده: 8512 بار
دفاع از پیشنهاد رساله دکتری مه رخ رنجبر غازیان
 | تاریخ ارسال: 1402/9/23 |  دفعات مشاهده: 8452 بار
دفاعیه دکتری فاطمه سادات شیرازی
 | تاریخ ارسال: 1402/9/7 |  دفعات مشاهده: 9286 بار
دفاعیه دکتری  احسان حقیقت
 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 |  دفعات مشاهده: 9467 بار
دفاعیه دکتری فاطمه صادقی
 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 |  دفعات مشاهده: 9491 بار
دفاعیه دکتری محمد علی ایزدی
 | تاریخ ارسال: 1402/8/21 |  دفعات مشاهده: 10003 بار
دفاعیه دکتری نادیا صدرممتاز
 | تاریخ ارسال: 1402/8/10 |  دفعات مشاهده: 10653 بار
دفاعیه دکتری سمیه باصری
 | تاریخ ارسال: 1402/7/25 |  دفعات مشاهده: 11606 بار
دفاعیه دکتری محیا همتی

 

 | تاریخ ارسال: 1402/7/12 |  دفعات مشاهده: 12317 بار
دفاعیه دکتری ریحانه شفیعی
 | تاریخ ارسال: 1402/7/8 |  دفعات مشاهده: 12542 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد عرفان ربانی
 | تاریخ ارسال: 1402/7/8 |  دفعات مشاهده: 12480 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حدیث اصفهانی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/30 |  دفعات مشاهده: 12845 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدرضا اسمعیلی جوینانی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 |  دفعات مشاهده: 13603 بار
دفاعیه دکتری سیدرضا رضایی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 |  دفعات مشاهده: 13647 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد امین نصرتی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/12 |  دفعات مشاهده: 13976 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ​زینب سادات مرتضوی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/11 |  دفعات مشاهده: 14048 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهند شایان داوودی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/11 |  دفعات مشاهده: 14030 بار
دفاعیه دکتری محمد مهدی علیزاده
 | تاریخ ارسال: 1402/6/11 |  دفعات مشاهده: 14098 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رقیه قره داغی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 |  دفعات مشاهده: 14301 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ​مرتضی دهقانی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 |  دفعات مشاهده: 14300 بار
دفاعیه دکتری علی چگینی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 |  دفعات مشاهده: 14326 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی رسولی اسکوئی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 |  دفعات مشاهده: 14240 بار
دفاعیه دکتری منصوره حسن نیا کلایی
 | تاریخ ارسال: 1402/5/28 |  دفعات مشاهده: 14756 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ملیکا باغی
 | تاریخ ارسال: 1402/5/6 |  دفعات مشاهده: 16056 بار
دفاعیه دکتری زهره سادات معطر حسینی
 | تاریخ ارسال: 1402/5/1 |  دفعات مشاهده: 16136 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد زینب سادات طباطبایی علوی
 | تاریخ ارسال: 1402/4/27 |  دفعات مشاهده: 16459 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ریحانه دالوند
 | تاریخ ارسال: 1402/4/20 |  دفعات مشاهده: 16698 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محدثه فاتحی
 | تاریخ ارسال: 1402/4/10 |  دفعات مشاهده: 17282 بار
دفاعیه دکتری احمد دهقان نژاد
 | تاریخ ارسال: 1402/4/7 |  دفعات مشاهده: 17307 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهدیه شاهمرادی
 | تاریخ ارسال: 1402/3/30 |  دفعات مشاهده: 17800 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد الهام حمیدی
 | تاریخ ارسال: 1402/3/28 |  دفعات مشاهده: 17962 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سیده هاله موسوی
 | تاریخ ارسال: 1402/3/21 |  دفعات مشاهده: 18100 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رضوانه محبوبی فر
 | تاریخ ارسال: 1402/3/13 |  دفعات مشاهده: 18551 بار
دفاعیه دکتری زهرا سادات میرجمالی
 | تاریخ ارسال: 1402/3/9 |  دفعات مشاهده: 18729 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد فاطمه قربانی
 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 |  دفعات مشاهده: 19131 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد ملیحه محمودی
 | تاریخ ارسال: 1402/2/27 |  دفعات مشاهده: 19309 بار
دفاعیه کارشناسی ارشدسمانه سادات توکلی
 | تاریخ ارسال: 1402/2/27 |  دفعات مشاهده: 19290 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد صبری فرهادی
 | تاریخ ارسال: 1402/2/25 |  دفعات مشاهده: 19317 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد میلاد کمالی علمداری
 | تاریخ ارسال: 1402/2/25 |  دفعات مشاهده: 19363 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد  آزیتا افشاری
 | تاریخ ارسال: 1402/2/23 |  دفعات مشاهده: 19381 بار
دفاعیه دکتری فراز صالحی
 | تاریخ ارسال: 1402/2/6 |  دفعات مشاهده: 20153 بار
دفاعیه دکتری محمد اصغری
 | تاریخ ارسال: 1402/1/30 |  دفعات مشاهده: 20237 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد علی ولی زاده
 | تاریخ ارسال: 1401/12/23 |  دفعات مشاهده: 21064 بار
دفاعیه دکتری سعید مصطفایی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/22 |  دفعات مشاهده: 21301 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ساغر صدیقی خویدک
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 |  دفعات مشاهده: 21523 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پریسا خدابخشی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 |  دفعات مشاهده: 22935 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد وحید لطفی خزینه جدید
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 |  دفعات مشاهده: 21388 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد شیرین فاطمی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/15 |  دفعات مشاهده: 22090 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رضا فصیحی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/15 |  دفعات مشاهده: 22058 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علی محمد ملک دار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 |  دفعات مشاهده: 22534 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدرضا محرمی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 |  دفعات مشاهده: 22663 بار
دفاعیه دکتری لیلا مهدوی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 |  دفعات مشاهده: 22863 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مبینا رزم آرا
 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 |  دفعات مشاهده: 22935 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مریم عربی مبارکه
 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 |  دفعات مشاهده: 22750 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد امیرحسین نجفی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/8 |  دفعات مشاهده: 22799 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهشید عبداللهی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/7 |  دفعات مشاهده: 22830 بار