دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نیوشا جوادی
 | تاریخ ارسال: 1402/12/13 |  دفعات مشاهده: 40 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد معین الدین منصورفر
 | تاریخ ارسال: 1402/12/8 |  دفعات مشاهده: 182 بار
دفاعیه رساله دکتری   الناز عزیزی
 | تاریخ ارسال: 1402/12/1 |  دفعات مشاهده: 451 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمود قره گوزلو
 | تاریخ ارسال: 1402/11/29 |  دفعات مشاهده: 648 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آیدا بیطرف
 | تاریخ ارسال: 1402/11/29 |  دفعات مشاهده: 648 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ارسلان قاسمی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/29 |  دفعات مشاهده: 624 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نگار صادقی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/29 |  دفعات مشاهده: 615 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فائزه گل‌محمدی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/26 |  دفعات مشاهده: 997 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حسین آل مومن دهکردی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/26 |  دفعات مشاهده: 968 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سپهر خانزاده
 | تاریخ ارسال: 1402/11/26 |  دفعات مشاهده: 947 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد هاتف کیابخت
 | تاریخ ارسال: 1402/11/26 |  دفعات مشاهده: 944 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رامین دهقان
 | تاریخ ارسال: 1402/11/26 |  دفعات مشاهده: 930 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پریا قره داغی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/22 |  دفعات مشاهده: 1522 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد هانیه نوروزی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/22 |  دفعات مشاهده: 1477 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نگار جاویدی حق
 | تاریخ ارسال: 1402/11/18 |  دفعات مشاهده: 1763 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حمیدرضاقدیری سهروفیروزانی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/16 |  دفعات مشاهده: 1761 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد تقاصی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/18 |  دفعات مشاهده: 1708 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه معظمی گودرزی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/16 |  دفعات مشاهده: 1731 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سهیل موسوی
 | تاریخ ارسال: 1402/11/18 |  دفعات مشاهده: 1685 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سید عماد وزیری محبوب
 | تاریخ ارسال: 1402/11/16 |  دفعات مشاهده: 1722 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهدیه مجیدیان
 | تاریخ ارسال: 1402/11/15 |  دفعات مشاهده: 1865 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سعید اذانچیلر
 | تاریخ ارسال: 1402/11/10 |  دفعات مشاهده: 1990 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پیمان حق شناس
 | تاریخ ارسال: 1402/11/10 |  دفعات مشاهده: 1961 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا دراوی
 | تاریخ ارسال: 1402/10/6 |  دفعات مشاهده: 3654 بار
دفاعیه دکتری وحید زاهدی راد
 | تاریخ ارسال: 1402/9/25 |  دفعات مشاهده: 4241 بار
دفاع از پیشنهاد رساله دکتری محمدرضا باقری کاظم آباد
 | تاریخ ارسال: 1402/9/23 |  دفعات مشاهده: 4280 بار
دفاع از پیشنهاد رساله دکتری مه رخ رنجبر غازیان
 | تاریخ ارسال: 1402/9/23 |  دفعات مشاهده: 4279 بار
دفاعیه دکتری فاطمه سادات شیرازی
 | تاریخ ارسال: 1402/9/7 |  دفعات مشاهده: 5132 بار
دفاعیه دکتری  احسان حقیقت
 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 |  دفعات مشاهده: 5262 بار
دفاعیه دکتری فاطمه صادقی
 | تاریخ ارسال: 1402/9/4 |  دفعات مشاهده: 5305 بار
دفاعیه دکتری محمد علی ایزدی
 | تاریخ ارسال: 1402/8/21 |  دفعات مشاهده: 5844 بار
دفاعیه دکتری نادیا صدرممتاز
 | تاریخ ارسال: 1402/8/10 |  دفعات مشاهده: 6477 بار
دفاعیه دکتری سمیه باصری
 | تاریخ ارسال: 1402/7/25 |  دفعات مشاهده: 7418 بار
دفاعیه دکتری محیا همتی

 

 | تاریخ ارسال: 1402/7/12 |  دفعات مشاهده: 8169 بار
دفاعیه دکتری ریحانه شفیعی
 | تاریخ ارسال: 1402/7/8 |  دفعات مشاهده: 8299 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد عرفان ربانی
 | تاریخ ارسال: 1402/7/8 |  دفعات مشاهده: 8314 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حدیث اصفهانی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/30 |  دفعات مشاهده: 8708 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدرضا اسمعیلی جوینانی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 |  دفعات مشاهده: 9446 بار
دفاعیه دکتری سیدرضا رضایی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/18 |  دفعات مشاهده: 9454 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد امین نصرتی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/12 |  دفعات مشاهده: 9822 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ​زینب سادات مرتضوی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/11 |  دفعات مشاهده: 9899 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهند شایان داوودی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/11 |  دفعات مشاهده: 9890 بار
دفاعیه دکتری محمد مهدی علیزاده
 | تاریخ ارسال: 1402/6/11 |  دفعات مشاهده: 9885 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رقیه قره داغی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 |  دفعات مشاهده: 10170 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ​مرتضی دهقانی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 |  دفعات مشاهده: 10149 بار
دفاعیه دکتری علی چگینی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 |  دفعات مشاهده: 10144 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهدی رسولی اسکوئی
 | تاریخ ارسال: 1402/6/8 |  دفعات مشاهده: 10094 بار
دفاعیه دکتری منصوره حسن نیا کلایی
 | تاریخ ارسال: 1402/5/28 |  دفعات مشاهده: 10584 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ملیکا باغی
 | تاریخ ارسال: 1402/5/6 |  دفعات مشاهده: 11902 بار
دفاعیه دکتری زهره سادات معطر حسینی
 | تاریخ ارسال: 1402/5/1 |  دفعات مشاهده: 11956 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد زینب سادات طباطبایی علوی
 | تاریخ ارسال: 1402/4/27 |  دفعات مشاهده: 12284 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ریحانه دالوند
 | تاریخ ارسال: 1402/4/20 |  دفعات مشاهده: 12535 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محدثه فاتحی
 | تاریخ ارسال: 1402/4/10 |  دفعات مشاهده: 13091 بار
دفاعیه دکتری احمد دهقان نژاد
 | تاریخ ارسال: 1402/4/7 |  دفعات مشاهده: 13146 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهدیه شاهمرادی
 | تاریخ ارسال: 1402/3/30 |  دفعات مشاهده: 13630 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد الهام حمیدی
 | تاریخ ارسال: 1402/3/28 |  دفعات مشاهده: 13780 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد سیده هاله موسوی
 | تاریخ ارسال: 1402/3/21 |  دفعات مشاهده: 13948 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رضوانه محبوبی فر
 | تاریخ ارسال: 1402/3/13 |  دفعات مشاهده: 14391 بار
دفاعیه دکتری زهرا سادات میرجمالی
 | تاریخ ارسال: 1402/3/9 |  دفعات مشاهده: 14575 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد فاطمه قربانی
 | تاریخ ارسال: 1402/2/30 |  دفعات مشاهده: 14970 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد ملیحه محمودی
 | تاریخ ارسال: 1402/2/27 |  دفعات مشاهده: 15131 بار
دفاعیه کارشناسی ارشدسمانه سادات توکلی
 | تاریخ ارسال: 1402/2/27 |  دفعات مشاهده: 15156 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد صبری فرهادی
 | تاریخ ارسال: 1402/2/25 |  دفعات مشاهده: 15171 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد میلاد کمالی علمداری
 | تاریخ ارسال: 1402/2/25 |  دفعات مشاهده: 15208 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد  آزیتا افشاری
 | تاریخ ارسال: 1402/2/23 |  دفعات مشاهده: 15232 بار
دفاعیه دکتری فراز صالحی
 | تاریخ ارسال: 1402/2/6 |  دفعات مشاهده: 15951 بار
دفاعیه دکتری محمد اصغری
 | تاریخ ارسال: 1402/1/30 |  دفعات مشاهده: 16045 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد علی ولی زاده
 | تاریخ ارسال: 1401/12/23 |  دفعات مشاهده: 16897 بار
دفاعیه دکتری سعید مصطفایی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/22 |  دفعات مشاهده: 17110 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد ساغر صدیقی خویدک
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 |  دفعات مشاهده: 17355 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد پریسا خدابخشی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 |  دفعات مشاهده: 18768 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد وحید لطفی خزینه جدید
 | تاریخ ارسال: 1401/12/21 |  دفعات مشاهده: 17248 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد شیرین فاطمی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/15 |  دفعات مشاهده: 17932 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رضا فصیحی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/15 |  دفعات مشاهده: 17919 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علی محمد ملک دار
 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 |  دفعات مشاهده: 18373 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمدرضا محرمی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 |  دفعات مشاهده: 18508 بار
دفاعیه دکتری لیلا مهدوی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/10 |  دفعات مشاهده: 18706 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مبینا رزم آرا
 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 |  دفعات مشاهده: 18783 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مریم عربی مبارکه
 | تاریخ ارسال: 1401/12/9 |  دفعات مشاهده: 18591 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد امیرحسین نجفی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/8 |  دفعات مشاهده: 18632 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مهشید عبداللهی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/7 |  دفعات مشاهده: 18661 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نسترن پاشا
 | تاریخ ارسال: 1401/12/2 |  دفعات مشاهده: 18899 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فاطمه سرمدی
 | تاریخ ارسال: 1401/12/1 |  دفعات مشاهده: 18818 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا قاسمیان مبارکه
 | تاریخ ارسال: 1401/12/1 |  دفعات مشاهده: 18773 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد نگار همتی
 | تاریخ ارسال: 1401/11/24 |  دفعات مشاهده: 18938 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مریم رضاخانلو
 | تاریخ ارسال: 1401/11/24 |  دفعات مشاهده: 18960 بار
جلسه دفاع دکتری محسن صادقی دستکی
 | تاریخ ارسال: 1401/11/18 |  دفعات مشاهده: 19168 بار
جلسه دفاع دکتری سجاد سلطان
 | تاریخ ارسال: 1401/11/3 |  دفعات مشاهده: 19533 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد صادق ختایی
 | تاریخ ارسال: 1401/10/17 |  دفعات مشاهده: 19941 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد آنیتا موسوی
 | تاریخ ارسال: 1401/10/7 |  دفعات مشاهده: 20180 بار
دفاعیه دکتری زهرا ساقیان
 | تاریخ ارسال: 1401/10/3 |  دفعات مشاهده: 20222 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا نعمتی
 | تاریخ ارسال: 1401/9/29 |  دفعات مشاهده: 20303 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد حانیه دشتی
 | تاریخ ارسال: 1401/9/21 |  دفعات مشاهده: 20512 بار
جلسه دفاع دکتری امیر ابراهیمی زاده
 | تاریخ ارسال: 1401/7/26 |  دفعات مشاهده: 21845 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا فراهانی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/25 |  دفعات مشاهده: 21759 بار
دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد کوثر عبداللهی اوانکی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/25 |  دفعات مشاهده: 21779 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد علی هاشمی باغی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/20 |  دفعات مشاهده: 21914 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد زهرا زائری‌ امیرانی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/18 |  دفعات مشاهده: 21854 بار
دفاعیه کارشناسی ارشد حمیدرضا صدیقی
 | تاریخ ارسال: 1401/7/18 |  دفعات مشاهده: 21804 بار