پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک

 | تاریخ ارسال: 1398/4/3 | 
 
عنوان پژوهشکده: پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک
عنوان پژوهشکده(انگلیسی):Technology Institute of Mechanical Engineering (AUT-TIME) 
 
تاریخچه: در طرح باز مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تشکیل واحدهای پژوهشی بزرگ و چند رشته‌ای مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک در تابستان ۱۳۹۷ با ادغام سه مرکز فناوری خودرو، مرکز تخصص جوش و مرکز ارزیابی یکپارچگی و عمرسازه­ای تأسیس گردید. پژوهشکده فناوری‌های مهندسی مکانیک یکی از زیر مجموعه‌های پردیس مهندسی مکانیک، هوافضا و دریا  است.

ارکان اصلی پژوهشکده:
۱.شورای راهبری                                         
۲.رئیس پژوهشکده
۳.شورای پژوهشی
۴. مراکز تحقیقاتی  

رئیس پژوهشکده: دکتر مریم قصاب‌زاده سریزدی
                      


اساتید پژوهشگر همکار:
۱-حسام الدین مشیدی
۲-مهدی غفارزاده
۳-نگار الوندی

 
معرفی مراکز پژوهشکده فناوری­‌های مهندسی مکانیک
نام مرکز آدرس سایت رئیس مرکز تلفن تماس
مرکز فناوری خودرو http://vtri.aut.ac.ir دکتر عبدالرضا اوحدی همدانی ۰۲۱-۶۴۵۴۳۲۵۷
مرکز تخصصی جوش http://weldcenter.aut.ac.ir/ دکتر ایرج ستاری­فر ۰۲۱-۶۴۵۴۳۴۹۸
مرکز ارزیابی یکپارچگی و عمرسازه­ای http://sic.aut.ac.ir/ دکتر حسین حسینی تودشکی ۰۲۱-۶۴۵۴۳۲۷۹