شعار و رویکرد مهندسی فضایی و اویونیک

 | تاریخ ارسال: 1398/9/10 | 


شعار این گروه
  • بهره­گیری از بیش از نود استاد برتر در دو دانشکده مهندسی برق و هوافضا با رتبه استادی، دانشیاری، استادیاری و مربی با سالها تجربه آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی.
  • آزمایشگاه های مجهز برای کسب تجارب عملی و آمادگی برای حضور فعال پس از تحصیل
  • ارتباط قوی با صنایع و مراکز تحقیقاتی کشور برای همکاری های آموزشی و پژوهشی

 


رویکرد گروه  
رویکرد گروه بین رشته ای مهندسی فضائی و اویونیک تربیت نیروی انسانی ماهر برای فعالیت در صنایع و سازمان­هایی که در زمینه هوائی و فضائی فعالیت می نمایند، ارتقاء سطح دانش و فناوری در رشته های ارائه شده و پژوهش مشترک با مراکز صنعتی و تحقیقاتی.