اعضاء هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/8/27 | 
 

جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره ۶۴۵۴ را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.


دکتر عباس احمدی
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۹۴
ایمیل:abbas.ahmadiaut.ac.ir


 

دکتر امیر احمدی جاوید
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۴۷
ایمیل:
ahmadi_javidaut.ac.ir
 


دکتر مریم اشرفی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۹۲
ایمیل:ashrafi.mmaut.ac.ir

 

دکتر اکبر اصفهانی پور
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۵۴
ایمیل:esfahaaaut.ac.ir

 

دکتر عباس افرازه
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۶۴
ایمیل:afrazehaut.ac.ir
 

دکتر محسن اکبرپور شیرازی
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۷۰
ایمیل:akbarpouraut.ac.ir

 

دکتر احسان حاجی زاده
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۴۵
ایمیل:ehsanhajizadehaut.ac.ir

 

دکتر پویا حسین پور
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۹۶
ایمیل:p.hoseinpouraut.ac.ir

 

دکتر امین دهقانیان
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۹۵
ایمیل:amin.dehghanianaut.ac.ir

  
دکتر عباس سیفی
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:۵۳۷۷
ایمیل:aseifiaut.ac.ir
 

دکتر ناصر شمس
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۶۳
ایمیل:nshamsaut.ac.ir

 

دکتر سید حمید رضا شهابی حقیقی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۷۱
ایمیل:shahabiaut.ac.ir

 

دکتر محسن  شیخ سجادیه
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۱۲
ایمیل:sajadiehaut.ac.ir

 

دکتر سید محمد تقی فاطمی قمی
مرتبه علمی :استاد
تلفن
 داخلی: ۵۳۸۱
ایمیل:fatemiaut.ac.ir

 

دکتر داوود فدایی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۶۰
ایمیل:fadaidaut.ac.ir


 

دکتر سیدحسن قدسی پور
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:۵۳۹۰
ایمیل:ghodsypoaut.ac.ir

 

دکتر بهروز کریمی
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:۵۳۷۴
ایمیل:b.karimiaut.ac.ir


 دکتر ریحانه گماسایی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۷۵
ایمیل:gamasaeeaut.ac.ir
 

دکتر مسعود ماهوتچی
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۸۷
ایمیل:mmahootchiaut.ac.ir

 
دکتر هادی مصدق
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۴۸
ایمیل:hadi_mosadeghaut.ac.ir

 
دکتر سعید منصور
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:۵۳۶۲
ایمیل:s.mansouraut.ac.ir

 

دکتر سیدمحمد جواد میرزا پور آل هاشم
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۵۰
ایمیل:mirzapouraut.ac.ir


 
اساتید بازنشسته:


دکتر مجید امین نیری
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۳۵
ایمیل:mjnayeriaut.ac.ir

 

دکتر علی اصغر توفیق
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:-
ایمیل:altofighaut.ac.ir
 

دکتر حمید داوودپور
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی---
ایمیل:hamidpaut.ac.ir
 

دکتر رضا رمضانی خورشیدی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۷۶
ایمیل:ramazniraut.ac.ir
  

دکتر محمدحسین‌ سلیمی نمین(فقید)
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:-------------
ایمیل:-------------
 


دکتر کاوه محمد سیروس
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۶۱
ایمیل:cyruskaut.ac.ir

  

دکترمیرمهدی سید اصفهانی
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:۵۳۵۱
ایمیل:msesfahaniaut.ac.ir

 

دکتر جمال شهرابی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی :---------
ایمیل:jamalshahrabiaut.ac.ir

 

دکتر محمد حسین فاضل زرندی
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:---------
ایمیل:zarandiaut.ac.ir
 

دکتر ابوالفضل قائمی (فقید)
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:---------
ایمیل:-----------

 

دکتر علی محمد کیمیاگری
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۸۹
ایمیل:kimiagaraut.ac.ir

 

دکتر نصرااله مرعشی شوشتری
مرتبه علمی :مربی
تلفن داخلی:-------------
ایمیل:
marashiaut.ac.ir

 

دکتر محمد معطر حسینی
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی :۵۳۸۲
ایمیل:moattarhaut.ac.iraut.ac.ir

 

مهندس محمد رضا ولیی نیا (فقید)
مرتبه علمی :مربی
تلفن داخلی :------------
ایمیل:---------------

دفعات مشاهده: 22310 بار   |   دفعات چاپ: 178 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر