اعضاء هیئت علمی

 | تاریخ ارسال: 1398/8/27 | 
 

جهت شماره گیری مستقیم شماره های داخلی، لطفا پیش شماره ۶۴۵۴ را به شماره تلفن داخلی مربوطه اضافه نمایید.


دکتر عباس احمدی
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۹۴
ایمیل:
abbas.ahmadiaut.ac.ir

 

دکتر امیر احمدی جاوید
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۴۷
ایمیل:
ahmadi_javidaut.ac.ir
 


دکتر مریم اشرفی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۹۲
ایمیل:
ashrafi.mmaut.ac.ir

 

دکتر اکبر اصفهانی پور
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۶۹
ایمیل:
esfahaaaut.ac.ir

 

دکتر محسن اکبرپور شیرازی
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۷۰
ایمیل:
akbarpouraut.ac.ir

 

دکتر احسان حاجی زاده
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۴۵
ایمیل:
ehsanhajizadehaut.ac.ir

 

دکتر پویا حسین پور
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۹۶
ایمیل:
p.hoseinpouraut.ac.ir

 
دکتر عباس سیفی
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:۵۳۷۷
ایمیل:
aseifiaut.ac.ir
 

دکتر ناصر شمس
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۶۳
ایمیل:
nshamsaut.ac.ir

 

دکتر سید حمید رضا شهابی حقیقی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۷۱
ایمیل:
shahabiaut.ac.ir

 

دکتر محسن  شیخ سجادیه
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۱۲
ایمیل:
sajadiehaut.ac.ir

 

دکتر سید محمد تقی فاطمی قمی
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی: ۵۳۸۱
ایمیل:
fatemiaut.ac.ir

 
 


دکتر سیدحسن قدسی پور
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:۵۳۹۰
ایمیل:
ghodsypoaut.ac.ir

 

دکتر بهروز کریمی
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:۵۳۷۴
ایمیل:
b.karimiaut.ac.ir

 

دکتر مسعود ماهوتچی
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۸۷
ایمیل:
mmahootchiaut.ac.ir

 
دکتر هادی مصدق
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۴۸
ایمیل:
hadi_mosadeghaut.ac.ir

 
دکتر سعید منصور
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:۵۳۶۲
ایمیل:
s.mansouraut.ac.ir

 

دکتر سیدمحمد جواد میرزا پور آل هاشم
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۵۰
ایمیل:
mirzapouraut.ac.ir


 
اساتید بازنشسته:

 


دکتر عباس افرازه
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۶۴
ایمیل:
afrazehaut.ac.ir


دکتر مجید امین نیری
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۳۵
ایمیل:
mjnayeriaut.ac.ir

 

دکتر علی اصغر توفیق
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:-
ایمیل:
altofighaut.ac.ir
 

دکتر حمید داوودپور
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی---
ایمیل:
hamidpaut.ac.ir
 

دکتر رضا رمضانی خورشیدی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:--------
ایمیل:
ramazniraut.ac.ir
  

دکتر محمدحسین‌ سلیمی نمین(فقید)
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:-------------
ایمیل:-------------
 دکتر کاوه محمد سیروس
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۶۱
ایمیل:
cyruskaut.ac.ir

  

دکترمیرمهدی سید اصفهانی
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:۵۳۵۱
ایمیل:
msesfahaniaut.ac.ir

 

دکتر جمال شهرابی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی :---------
ایمیل:
jamalshahrabiaut.ac.ir

 

دکتر محمد حسین فاضل زرندی
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی:---------
ایمیل:
zarandiaut.ac.ir

 

دکتر داوود فدایی
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۶۰
ایمیل:
fadaidaut.ac.ir


 
  مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:---------
ایمیل:-----------
 


دکتر علی محمد کیمیاگری
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۸۹
ایمیل:
kimiagaraut.ac.ir
 

دکتر نصرااله مرعشی شوشتری
مرتبه علمی :مربی
تلفن داخلی:-------------
ایمیل:
marashiaut.ac.ir

 

دکتر محمد معطر حسینی
مرتبه علمی :استاد
تلفن داخلی :۵۳۸۲
ایمیل:
moattarhaut.ac.iraut.ac.ir
 

مهندس محمد رضا ولیی نیا (فقید)
مرتبه علمی :مربی
تلفن داخلی :------------
ایمیل:---------------

دفعات مشاهده: 36959 بار   |   دفعات چاپ: 341 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر