مسئولین

 | تاریخ ارسال: 1398/8/27 | 
دکتر عباس احمدی
ریاست دانشکده مهندسی صنایع
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۰۰
ایمیل:
abbas.ahmadiaut.ac.ir 
دکتر محمدجواد میرزاپور
معاون پژوهشی ،تحصیلات تکمیلی و بین الملل دانشکده

مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
mirzapourautaut.ac.ir , b.mirzapourgmail.com
شماره تلفن: : ۵۳۵۰
Telegram: ۰۰۳۳۶۲۷۴۱۴۴۳۹
 


دکتر مسعود ماهوتچی
معاون آموزشی دانشکده
مرتبه علمی :دانشیار
تلفن داخلی:۵۳۸۷
ایمیل:
mmahootchiaut.ac.ir


 

دکتر سید محمد تقی فاطمی قمی
رییس گروه تولید صنعتی
مرتبه علمی : استاد

پست الکترونیکی:
fatemiaut.ac.ir
شماره تلفن:۵۳۸۱ 

دکتر مریم اشرفی
رییس گروه مدیریت سیستم و بهره وری 
مرتبه علمی : استادیار
پست الکترونیکی:
Ashrafi.mmaut.ac.ir
شماره تلفن:۵۳۹۲


 

دکتر پویا حسین پور
رییس گروه مهندسی سیستم
مرتبه علمی :استادیار
تلفن داخلی:۵۳۹۶
ایمیل:
p.hoseinpouraut.ac.ir

 

مهندس حسین فهیمی فر
مسئول مالی و اداری دانشکده

پست الکترونیکی:
h.fahimifaraut.ac.ir
شماره تلفن:۵۳۵۲ 

دفعات مشاهده: 5985 بار   |   دفعات چاپ: 311 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر